۱۲ بهمن
  •  قاب پشتی ساعت را جدا کنید
  •  واشر را کنار بزنید
  • باتری را پیدا و آن را جدا کنید
  •  باتری جدید را جایگزین کنید
  •  ساعت را چک کنید که درست کار کند
  •  واشر و قاب را مجددا در جای خود قرار دهید.
  • آموزش های بهتر در اینستاگرام واچ فور یو

دیدگاه بگذارید